Elektro-miljø AS
Østensjøveien 16
0661 Oslo
Tlf: 93 20 75 85
Fax: 22 72 31 99

TIPS

Det er mye penger å spare på energiøkonomisering. Mange av de viktigste tiltakene du kan gjøre ligger på det bygningstekniske. Men mye handler også om å finne fornuftige løsninger når det gjelder lys og oppvarming. Under finner du noen enkle løsninger for energi økonomisering:

Prøv å senke innetemperaturen 1 til 2 grader.
Monter sparedusj.
Rim av kjøleskap og frysebokser regelmessig.
Slå av lyset i rom som ikke er i bruk.
Bruk sparepærer utendørs og i rom uten termostatregulert varme.
Elektriske varmeovner bør være med termostat og nattsenking.

Her kan det være mye å spare. Investeringen tjenes inn på kort tid.
Ønsker du flere tips - les mer på ENØK sine sider - www.enok.no

Tips